Ergenlik ve Cinsellik

...

Ergenlik dönemi kişinin yaşamında aşk,ahlak, polita ve din gibi konularda olduğu gibi cinsellik hakkında da fikirlerinin duygularının oluştuğu bir dönemdir.  Cinsellik basit ve iç güdüsel bir olay değildir. Cinselliğin üç birleşenden oluştuğu söylenmektedir; 1) Biyolojik yapısallık 2) Cinsel Rol,  3) Cinsel tercih bileşenleridir. Ergenlik ve Cinsellik

Bir adolesan yani ergen  cinsel olgunluğa ulaşmış veya ulaşma sürecinden geçen kişidir. Ergenlik dönemi bir cinsel uyanış dönemi olarak da nitelendirilebilinir. Bu durumda erotik zevk veren şeylerin neler olduğunu tanınması, cinsel duygu ve davranışa ilişkin  engellemeler, suçluluk duygusuyla baş edebilme duygusunun kazanılması, cinsel  bir kişi duruşunun öğrenilmesi gerekmektedir.  Ergenlik dönemindeki cinsel gelişimin sosyolojik ve psikolojik yönü çeşitli şekilde ele alınmaktadır.

Psikanalitik Görüş: Freud’un kuramına göre ergenlik daha önceki dönemlerde bastırılmış olan cinsel dürtülerin biyolojik değişiklikler nedeniyle baskısını arttırdığı bir dönemdir. Bu dönemde cinselliğe düşkünlük ve aile olan bağlılığın azalması beklenir.

Öğrenme Teorisi: Taklik ve özdeşim bu teoriye göre cinselliğin gelişiminde rol oynamaktadır.  Çocuklar kendi cinslerinden olan ebeveynin davranışlarını benimseyerek kendi cinslerine uygun olarak davranmayı öğrenmektedir.  Ayrıca kitle iletişim araçlarında gördüklerini kendilerine model alarak davranışlarını şekillendirirler.

Sosyolojik Teori: Sosyologlar kişinin toplum tarafından belirlendiğin altını çizerek kuramlarında cinsel kimliğin kazanılmasında bu yolla olur. Çocuğun gelişimi batı toplumunda aileden koparak çevre etkenlerce, arkadaşları ve medya tarafından belirlenmeye başlarken, bir yandan da  ailesinin davranışları ve koyduğu normlara ayak uydurmaya çalışarak, cinsellik arzularını ve kimliğini araştırır.  Her toplumda ergenlerin cinsel davranışları farklılık gösterir. Bu bakımdan Türk toplumu çoğu batı ülkesine göre oldukça farklı yapıdadır.